Syöpäinstituutilla on tällä hetkellä yhdeksän tutkijan toimea, joita rahoittavat Syöpäsäätiö sr ja K. Albin Johanssons Stiftelse sr. Syöpäinstituutti hoitaa kaikkien toimien valintaprosessin sekä vastaa toimien hallinnoinnista. Tällä hetkellä toimissa on seuraavat tutkijat:

Syöpäinstituutin professuuri on korvaamaton tuki tutkimustyöllemme. Sen avulla voin keskittyä tutkimukseen.

Johanna Ivaska

K. Albin Johansson tutkijaprofessori

1/2021 - 12/2025


Syöpäinstituutin FICAN professuuri merkitsee minulle ainutlaatuista mahdollisuutta keskittyä sataprosenttisesti tutkimukseen, jonka tarkoituksena on kehittää syövän perustutkimuksesta lähtöisin olevista ideoista uusia syöpähoitoja.


Juha Klefström

FICAN tutkijaprofessori

1/2021-12/2023


Syöpäinstituutin tuki antaa minulle mahdollisuuden keskittyä tutkimukseeni. Kansallisen syöpäkeskuksen jatkuva kehitys avaa uusia mahdollisuuksia toteuttaa genomipohjainen hoito ja sairauksien hallinta. Näin voimme siirtyä kohti perustutkimustulosten kääntämistä potilaiden hyödyksi.

Matti Nykter

FICAN tutkijaprofessori

1/2021-12/2023

Olen erityisen kiitollinen Syöpäinstituutille siitä, että olen voinut keskittyä päätoimisesti tutkimukseeni, joka käsittelee syövän stressivasteiden mekanismeja. Tutkimustyö onkin edennyt tutkijan toimen turvin erittäin hyvin.


Leena Latonen
K. Albin Johansson vanhempi syöpätutkija

4/2020-3/2023


Syöpäinstituutin tuki on mahdollistamassa ensimmäistä kansallista prospektiivista tutkimusta, jossa hyödynnetään syöpäsolujen lääkeherkkyyden määritystä sopivan hoidon valinnassa.

Mika Kontro
K. Albin Johansson vanhempi syöpätutkija

4/2020-3/2023

The Finnish Cancer Institute fellowship has been instrumental to secure funding and smooth operations of my newborn group which investigates and develops bioinformatics analyses of cancer microenvironment.

Valerio Izzi
K. Albin Johansson vanhempi syöpätutkija
4/2020-3/2023

Syöpäinstituutin tuki mahdollistaa tutkimustyöni jatkamisen, jonka tarkoituksena on kehittää uusia tehokkaita hoitomenetelmiä leukemiapotilaille.

Heikki Kuusanmäki
K. Albin Johansson syöpätutkija

1/2022-12/2023

FICAN postdoctoral cancer researcher position is a great opportunity for me to continue working on translational research projects, which aim to identify efficient personalized treatment options for high-risk leukemia patients.

Shady Awad

FICAN syöpätutkija

5/2022-12/2023

The position at the Finnish Cancer Institute enables me to concentrate on my ongoing research for the discovery of therapy for drug-resistant leukemia patients. It will also help to enhance my carrier as an independent researcher.

Anil Kumar
FICAN
syöpätutkija

5/2022-4/2024