Syöpäinstituutilla on tällä hetkellä yhdeksän tutkijan toimea, joita rahoittavat Syöpäsäätiö sr ja K. Albin Johanssons Stiftelse sr. Syöpäinstituutti hoitaa kaikkien toimien valintaprosessin sekä vastaa toimien hallinnoinnista. Tällä hetkellä toimissa on seuraavat tutkijat:

Syöpäinstituutin professuuri on korvaamaton tuki tutkimustyöllemme. Sen avulla voin keskittyä tutkimukseen.

Johanna Ivaska

K. Albin Johansson tutkijaprofessori

1//2021 - 12/2025


Syöpäinstituutin FICAN professuuri merkitsee minulle ainutlaatuista mahdollisuutta keskittyä sataprosenttisesti tutkimukseen, jonka tarkoituksena on kehittää syövän perustutkimuksesta lähtöisin olevista ideoista uusia syöpähoitoja.


Juha Klefström

FICAN tutkijaprofessori

1/2021-12/2023


Syöpäinstituutin tuki antaa minulle mahdollisuuden keskittyä tutkimukseeni. Kansallisen syöpä-keskuksen jatkuva kehitys avaa uusia mahdollisuuksia toteuttaa genomi-pohjainen hoito ja sairauksien hallinta. Näin voimme siirtyä kohti perustutkimus-tulosten kääntämistä potilaiden hyödyksi.

Matti Nykter

FICAN tutkijaprofessori

1/2021-12/2023

Olen erityisen kiitollinen Syöpäinstituutille siitä, että olen voinut keskittyä päätoimisesti tutkimukseeni, joka käsittelee syövän stressivasteiden mekanismeja. Tutkimustyö onkin edennyt tutkijan toimen turvin erittäin hyvin.


Leena Latonen
K. Albin Johansson vanhempi syöpätutkija

4/2020-3/2023


Syöpäinstituutin tuki on mahdollistamassa ensimmäistä kansallista prospektiivista tutkimusta, jossa hyödynnetään syöpäsolujen lääke-herkkyyden määritystä sopivan hoidon valinnassa.

Mika Kontro
K. Albin Johansson vanhempi syöpätutkija

4/2020-3/2023The Finnish Cancer Institute fellowship has been instrumental to secure funding and smooth operations of my newborn group which investigates and develops bioinformatics analyses of cancer microenvironment.

Valerio Izzi
K. Albin Johansson vanhempi syöpätutkija
4/2020-3/2023

Syöpäinstituutin tuki on tarjonnut minulle kestävän pohjan huippututkimukseen sekä Suomessa että kansainvälisessä yhteistyössä. Toimen jatkumon ansiosta olen voinut keskittyä olennaiseen, eli itse tutkimuksen tekemiseen, mikä tuottaa hedelmää varmasti myös pidemmällä tähtäimellä.

Teemu Daniel Laajala

FICAN syöpätutkija

5/2020-4/2022