Syöpäinstituutilla on tällä hetkellä yhdeksän tutkijan toimea, joita rahoittavat Syöpäsäätiö ja K. Albin Johanssons Stiftelse. Syöpäinstituutti hoitaa kaikkien toimien valintaprosessin sekä vastaa toimien hallinnoinnista. Tällä hetkellä toimissa on seuraavat tutkijat:

Syöpäinstituutin professuuri on korvaamaton tuki tutkimustyöllemme. Sen avulla voin keskittyä tutkimukseen.

Johanna Ivaska

K. Albin Johansson tutkijaprofessori

1/2021 - 12/2025


Syöpäinstituutin Roosa nauha -professuuri merkitsee minulle ainutlaatuista mahdollisuutta keskittyä sataprosenttisesti tutkimukseen, jonka tarkoituksena on kehittää syövän perustutkimuksesta lähtöisin olevista ideoista uusia syöpähoitoja.


Juha Klefström

Roosa nauha - tutkijaprofessori

1/2024-12/2026

Syöpäinstituutin Roosa Nauha -tutkijaprofessuuri tuo merkittävän jatkumon kliinikkotutkijan uralleni ja mahdollistaa myös moniammatillisen urologisiin syöpiin keskittyvän tutkimusryhmän ohjaamisen.

Tuomas Mirtti

Roosa nauha -tutkijaprofessori

1/2024-12/2026

Syöpäinstituutin tuki on mahdollistamassa ensimmäistä kansallista prospektiivista tutkimusta, jossa hyödynnetään syöpäsolujen lääkeherkkyyden määritystä sopivan hoidon valinnassa.

Mika Kontro
K. Albin Johansson vanhempi syöpätutkija

4/2023-3/2026


Olen todella kiitollinen Syöpäinstituutille tuesta, jonka avulla voin jatkaa tutkimusta pahanlaatuisten veritautien genetiikan ja molekyylibiologian parissa.

Outi Kilpivaara
K. Albin Johansson vanhempi syöpätutkija

4/2023-3/2026

Tämä tehtävä antaa minulle mahdollisuuden jatkaa tutkimustani, jonka tavoitteena on selvittää, miten tietyt munasarjasyöpäsolut onnistuvat syöpähoidoista huolimatta aiheuttamaan syövän uusiutumisen. 

Anna Vähärautio
K. Albin Johansson vanhempi syöpätutkija
4/2023-3/2026

Olen erittäin kiitollinen K. Albin Johansson -syöpätutkijan kaksivuotisesta toimesta, jonka avulla voin keskittyä tutkimukseeni syövän leviämismekanismien parissa ja kehittyä tutkijana.

Laura Hakanpää
K. Albin Johansson syöpätutkija

1/2024-12/2025

I am grateful to the Finnish Cancer Institute for the support and proud to become a Pink Ribbon Cancer Researcher. This position allows me to explore the methylomes of patients with ovarian high-grade serous carcinoma and to focus on epigenetic roots of chemoresistance.

Alexandra Lahtinen

Roosa nauha -syöpätutkija

1/2024-12/2025

The position at the Finnish Cancer Institute represents a pivotal opportunity for me to sustain my research efforts. With this support, my focus remains on investigating phosphatases, DNA damage, and their implications in breast cancer. 

Phuong Dong
Roosa nauha -syöpätutkija

1/2024-12/2025

The position at the Finnish Cancer Institute enables me to concentrate on my ongoing research for the discovery of therapy for drug-resistant leukemia patients. It will also help to enhance my carrier as an independent researcher. 

Anil Kumar
FICAN syöpätutkija

5/2022-4/2024