Hallinto

Syöpäinstituutin toimielimiä ovat hallitus ja tieteellinen neuvottelukunta. Säätiön hallitus suunnittelee toimintaa ja varainhankintaa, päättää tutkijoiden toimista sekä huolehtii yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu kuudesta yhdeksän jäsentä.


Tieteellisen neuvottelukunnan (TNK) kokoonpano on vähintään kuusi ja enintään 15 hallituksen valitsemaa jäsentä. TNK:n jäsenten tulee olla kansainvälisen tason suomalaisia syöpätutkijoita ja edustaa monipuolisesti syöpätutkimuksen eri osa-alueita. TNK:n tehtävä on seurata Syöpäinstituutin toimintaa tieteelliseltä kannalta sekä tehdä hallitukselle esityksiä tutkijoiksi nimitettävistä henkilöistä.


Säätiön tilintarkastajana toimii DHS Oy Audit Partners (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Matti Poutanen). Säätiön toimitusjohtaja on Tiina Vesterinen.
Hallitus 2023:


Tomi Mäkelä (puheenjohtaja 2022)

Anne Berner

Peeter Karihtala

Sanna Lauslahti

Heikki Lehtonen

Christer Strömberg

Tapio VisakorpiTieteellinen neuvottelukunta 2023:


Vesa Kataja (puheenjohtaja 2022)

Päivi Ojala (varapuheenjohtaja 2022)

Johanna Arola

Steven Bova

Sampsa Hautaniemi

Sirpa Jalkanen

Jussi Koivunen

Sirpa Leppä

Arto Mannermaa

Janne Pitkäniemi

Toni Seppälä

Lea Sistonen

Jukka Westermarck