Hallinto

Syöpäinstituutin toimielimiä ovat hallitus ja tieteellinen neuvottelukunta. Säätiön hallitus suunnittelee toimintaa ja varainhankintaa, päättää tutkijoiden toimista sekä huolehtii yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu kuudesta yhdeksän jäsentä. 


Tieteellisen neuvottelukunnan (TNK) kokoonpano on vähintään kuusi ja enintään 15 hallituksen valitsemaa jäsentä. TNK:n jäsenten tulee olla kansainvälisen tason suomalaisia syöpätutkijoita ja edustaa monipuolisesti syöpätutkimuksen eri osa-alueita. TNK:n tehtävä on seurata Syöpäinstituutin toimintaa tieteelliseltä kannalta sekä tehdä hallitukselle esityksiä tutkijoiksi nimitettävistä henkilöistä. 


Säätiön tilintarkastajana toimii DHS Oy Audit Partners (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Otto-Einari Pyykönen). Säätiön toimitusjohtaja on Tiina Vesterinen.
Hallitus 2024:


Tomi Mäkelä (puheenjohtaja 2023)

Christer Strömberg (varapuheenjohtaja 2023)

Sanna Aunesluoma

Anne Berner

Peeter Karihtala

Heikki Lehtonen
Lea Sistonen

Tapio VisakorpiTieteellinen neuvottelukunta 2024:


Vesa Kataja (puheenjohtaja 2023)

Päivi Ojala (varapuheenjohtaja 2023)

Johanna Arola

Steven Bova

Sampsa Hautaniemi

Sirpa Jalkanen

Jussi Koivunen
Veli-Matti Kosma

Sirpa Leppä

Arto Mannermaa

Janne Pitkäniemi
Ari Ristimäki

Toni Seppälä

Jukka Westermarck