Hallinto

Syöpäinstituutin toimielimiä ovat hallitus ja tieteellinen neuvottelukunta. Säätiön hallitus suunnittelee toimintaa ja varainhankintaa, päättää tutkijoiden toimista sekä huolehtii yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu kuudesta yhdeksän jäsentä.


Tieteellisen neuvottelukunnan (TNK) kokoonpano on vähintään kuusi ja enintään 15 hallituksen valitsemaa jäsentä. TNK:n jäsenten tulee olla kansainvälisen tason suomalaisia syöpätutkijoita ja edustaa monipuolisesti syöpätutkimuksen eri osa-alueita. TNK:n tehtävä on seurata Syöpäinstituutin toimintaa tieteelliseltä kannalta sekä tehdä hallitukselle esityksiä tutkijoiksi nimitettävistä henkilöistä.


Säätiön tilintarkastajana toimii DHS Oy Audit Partners (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tapani Vuopala). Säätiön toimitusjohtaja on Tiina Vesterinen.
Hallitus 2022:


Tomi Mäkelä (puheenjohtaja)

Eero Heliövaara (varapuheenjohtaja)

Leif Andersson

Anne Berner

Peeter Karihtala

Sakari Karjalainen

Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen

Christer StrömbergTieteellinen neuvottelukunta 2022:


Vesa Kataja (puheenjohtaja)

Päivi Ojala (varapuheenjohtaja)

Johanna Arola

Steven Bova

Sampsa Hautaniemi

Jyrki Heino

Sirpa Jalkanen

Jussi Koivunen

Sirpa Leppä

Arto Mannermaa

Jukka-Pekka Mecklin

Janne Pitkäniemi

Lea Sistonen