Vuosi 2020

Syöpäinstituutin toiminta 2020


Tieteellisen tutkimustyön tukeminen

Vuonna 2020 Syöpäinstituutin hallitus päätti tieteellisen neuvottelukunnan esityksestä yhdeksän uuden syöpätutkijan valinnasta. Heistä kuusi aloitti vuonna 2020 ja kolme tammikuussa 2021. Syöpäinstituutti rahoitti tutkijantoimet Syöpäsäätiö sr:n ja K. Albin Johanssons Stiftelse sr:n antamilla avustuksilla.


Syöpäinstituutin symposium

Syöpäinstituutti järjestää joka toinen tai kolmas vuosi kansainvälisen tason symposiumin, jonka puhujina on sekä kansallisia että kansainvälisiä syöpätutkijoita. Symposiumin vetovastuu ja ohjelman kokoaminen on perinteisesti kuulunut Syöpäinstituutin tieteelliselle neuvottelukunnalle. Järjestyksessään 14. symposium oli tarkoitus järjestää 20.–21.8.2020 Turussa otsikolla ”Cancer – Breaking Bad”, mutta Covid-19-pandemian takia se päätettiin siirtää syksylle 2021.


Muu syöpätutkimuksen edistäminen

Kansallinen syöpäkeskus FICAN. Syöpäinstituutissa vuonna 2020 aloittaneet tutkijat ovat FICAN-syöpätutkijoita. Tällä pyritään tuomaan Kansallista syöpäkeskusta aiempaa paremmin tutuksi myös tutkijayhteisölle sekä vahvistamaan Kansallisen syöpäkeskuksen näkyvyyttä.

Yksilöllisen syövänhoidon mallimaa -hanke. Syöpäinstituutin ”Yksilöllisen syövänhoidon mallimaa” -hankkeessa järjestettiin vaikuttajatilaisuus 12.3.2020 Musiikkitalon Paavo-salissa. Tilaisuudessa keskusteltiin, miten voisimme yhdessä parantaa suomalaisen syövänhoidon yhdenvertaisuutta ja varmistaa, että vaikuttava hoito on Suomessa viiveettä saatavilla asuinpaikasta riippumatta. Erityisesti pyrittiin hakemaan ratkaisuja ja näkökulmia siihen, miten politiikan keinoin voidaan parantaa ja kehittää suomalaista syövänhoitoa. Tilaisuuteen osallistui kansanedustajia kaikista eduskuntaryhmistä ja osallistujia oli kaikkiaan noin 70. Hanketta tehtiin yhteistyössä Suomen Syöpäpotilaat ry:n kanssa ja hanketta tukivat Astra-Zeneca, Bristol-Myers Squibb, MSD, Pfizer, Roche ja Takeda. Hankkeella on kolme päätavoitetta: 1) suomalainen syövänhoito on yhdenvertaista, 2) vaikuttava hoito on nopeasti saatavilla Suomessa ja 3) Suomi tarjoaa yksilöllistä hoitoa tukevan tutkimusympäristön.


Talous ja varainhankinta

Syöpäinstituutin varat on ohjattu kustannustehokkaasti suoraan syöpätutkimukselle tutkijoiden palkkoina (vuonna 2020 noin 192 000 euroa). Syöpäinstituutilla on vain osa-aikainen asiamies eikä toimistoa, laboratorioita tai rakennuksia. Hallitus ja tieteellinen neuvottelukunta tekevät työtä talkoovoimin ja hallinnolliset kustannukset on kaiken kaikkiaan pidetty kohtuullisina.

K. Albin Johanssons Stiftelse sr. Vuonna 2020 K. Albin Johanssons Stifltelse rahoitti kolmea 3-vuotista ja yhtä 2-vuotista tutkijatoimea. Lisäksi valittiin henkilö 5-vuotiseen tutkimusprofessorin nimikkotoimeen, joka aloitti toimessaan 1.1.2021.

Syöpäsäätiö sr. Syöpäsäätiön avustuksilla rahoitettiin vuonna 2020 kahta 2-vuotista tutkijatoimea. Lisäksi valittiin henkilöt kahteen tutkimusprofessorin toimeen, jotka aloittivat toimissaan 1.1.2021.

Yksilöllisen syövänhoidon mallimaa -hanke. Hanketta tuki taloudellisesti Astra-Zeneca, Bristol-Myers Squibb, MSD, Pfizer, Roche ja Takeda.


Hallitus ja tieteellinen neuvottelukunta

Syöpäinstituutin sääntöjen mukaisesti säätiön hallintoelimiä ovat hallitus ja tieteellinen neuvottelukunta. Hallitus suunnittelee toimintaa ja varainhankintaa, päättää tutkijoiden toimista sekä huolehtii yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Vuonna 2020 he olivat Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen (puheenjohtaja), Eero Heliövaara (varapuheenjohtaja), Leif Andersson, Stig Gustavson, Sakari Karjalainen, Heikki Kyöstilä, Aki Lindén, Reima Rytsölä ja Christer Strömberg.

Tieteellisen neuvottelukunnan kokoonpano on vähintään kuusi ja enintään 15 hallituksen valitsemaa jäsentä. Neuvottelukunnan jäsenten tulee olla kansainvälisen tason suomalaisia syöpätutkijoita ja edustaa monipuolisesti syöpätutkimuksen eri osa-alueita. Tieteellisen neuvottelukunnan tehtävä on seurata Syöpäinstituutin toimintaa tieteelliseltä kannalta sekä tehdä hallitukselle esityksiä tutkijoiksi nimitettävistä henkilöistä. Neuvottelukunta myös hyväksyy tutkijoiden toimittamat raportit tutkimuksensa edistymisestä ja vastaa Syöpäinstituutin symposiumin järjestämisestä. Tieteelliseen neuvottelukuntaan kuului vuonna 2020 seuraavat henkilöt: Tomi Mäkelä (puheenjohtaja), Sirpa Jalkanen (varapuheenjohtaja), Lauri Aaltonen, Johanna Arola, Anssi Auvinen, Jyrki Heino, Vesa Kataja, Nea Malila, Arto Mannermaa, Jukka-Pekka Mecklin, Heikki Minn, Lea Sistonen, Taina Turpeenniemi-Hujanen ja Tapio Visakorpi.

Hallitus kokoontui vuonna 2020 viisi kertaa (26.5., 31.8., 13.10., 8.12. ja 22.12.) ja tieteellinen neuvottelukunta kolme kertaa (12.3. ja 19.8. ja 27.10.).


Hallinto, kirjanpito- ja maksupalvelut ja tilintarkastus

Syöpäinstituutin sivutoimisena asiamiehenä toimi Tuula Helander ja kirjanpito- ja maksupalvelut hoiti Premium Accounting Oy. Syöpäinstituutin tilintarkastajana toimi DHS Oy Audit Partners. Nimetyt tilintarkastajat olivat KHT Tapani Vuopala ja KHT Ville Vasama.


Kuluvan vuoden 2021 toiminta

Säätiön osa-aikaisena asiamiehenä lokakuusta 1998 lähtien toiminut Tuula Helander siirtyi toisiin tehtäviin 1.2.2021. Uudeksi asiamieheksi valittiin Tiina Vesterinen, joka aloitti tehtävässään 13.1.2021. Asiamiehen tehtävä muutettiin puolipäiväiseksi.

Toimintavuoden aikana selvitetään, millaiset tutkijatoimet olisivat kaikkein vaikuttavimpia. Niitä pyritään avaamaan hakuun vuosina 2022-2023, sillä tutkijatoimien tarjoaminen on jatkossakin Syöpäinstituutin toiminnan ydin. Syöpäinstituutti pyrkii myös edelleen edistämään Kansallisen syöpäkeskuksen (FICAN) tutkimustoimintaa kansallisena asiantuntijana. Näiden lisäksi Yksilöllisen syövänhoidon mallimaa –hanke aktivoidaan uudestaan avaamalla sosiaalisen median kanavat sekä järjestämällä vaikuttajatilaisuus eduskunnassa ja kansalaistilaisuus Tiedekulmassa Helsingissä yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa. Vuonna 2020 peruuntunut Cancer – Breaking Bad –symposium järjestetään yhteistyössä BioCityn kanssa Turussa elokuussa. Lisäksi vahvistetaan Syöpäinstituutin näkyvyyttä mm. internet-sivujen perustamisen avulla sekä toteutetaan sääntöuudistus.